• ZWROT zakupionego towaru - odstąpienie od umowy:
Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Koszt zwrotu zakupionego towaru ponosi Klient.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Art.27 oraz Art.34 ust.2

Aby zrezygnować z umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: awamo.alle@gmail.com  lub  firany.biuro@gmail.com 

Można skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, który jest poniżej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać e-mail'em) tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

AWAMO

Anna Włodarczyk

Władysława Gębika 13/12

10-691 Olsztyn

awamo.alle@gmail.com lub firany.biuro@gmail.com

 

 

Ja ………………………………………………………………………….……………………….....….

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach sklepu

internetowego: sklep.firany-firany.pl

 

Data zawarcia umowy to …………………………….…..…….........

Imię i nazwisko ……………………………………………….……….

Numer zamówienia ……………………………………………..........

 

WAŻNE!

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  (przez e-mail  lub telefon) nie przysługuje klientom, którzy zamówili dekoracje według indywidualnych wymiarów (nie stanowiące oferty sprzedaży  w sklepie internetowym: www.sklep.firany-firany.pl lub oferowanym w serwisie allegro pod nickiem: Ania-Wlod).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta , Art.38 ustęp 3  • REKLAMACJE:

Ogólne warunki składania reklamacji

  1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana / dostarczona na adres Sprzedawcy: Anna Włodarczyk, 10-691 Olsztyn, ul. Władysława Gębika 13/12
  2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru
  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
  4. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego (ujęty w punkcie 1) w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym towar przed zniszczeniem w czasie transportu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji i dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura).
  5. Towar jest dostarczany do Sprzedawcy na koszt Klienta, który po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji zostanie zwrócony Klientowi na jego rachunek bankowy.
  6. Sprzedawca nie odbiera przesyłek „za pobraniem”. Towar wysłany za pobraniem nie będzie odebrany w związku z czym Klient będzie narażony na dodatkowe koszty.
Nie spełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.